Finsko: Více než polovina nově zvolených poslanců je pro základní příjem

Suomen_lippu_valokuvaPodle průzkumu organizace BIEN Finland 52,5% poslanců v novém parlamentu podporuje základní příjem. V předvolební anketě kandidáti odpovídali na otázku, zda souhlasí s tímto prohlášením: “Finsko by mělo zavést základní příjem a nahradit jím současný minimální systém sociální péče.” Mnoho kandidátů, kteří odpověděli kladně, místo ve sněmovně skutečně získali.

30 nových poslanců vyjádřilo svůj plný souhlas, dalších 75 pak souhlasí částečně. Pouze 18 poslanců je zcela proti, a 6 na tuto otázku neodpovědělo. Zastánci základního příjmu jsou zastoupeni ve všech zvolených stranách.

Ve Středové straně, agrární středo-pravicové straně, která volby vyhrála se ziskem 49 křesel, s uvedeným prohlášením zcela souhlasí 5 poslanců, a dalších 35 souhlasí částečně. V nacionalistické straně Praví finové, která s končila na druhém místě se 38 křesly, souhlasí 1 plně a 21 částečně. Souhlasilo i všech 15 poslanců Zelené ligy, která se nyní stala pátou největší stranou. V Levicové alianci, kterou ztráta dvou křesel odsunula na šesté místo, souhlasí 8 poslanců plně a zbývající 4 částečně.

Středová strana již navrhla uspořádání regionálních pilotních programů základního příjmu, zatím ale k tomuto tématu nemá jasné stanovisko. Tato strana totiž také mimo jiné vyjádřila ochotu seškrtat veřejné výdaje o 2.3 miliardy euro. Vyjednávání o sestavení koalice již začalo, a nová vláda by měla být jmenována začátkem května. Pokud budou součástí koalice Zelení se Středovou stranou, je velmi pravděpodobné, že ve Finsku budou brzy probíhat experimenty se základním příjmem.

Originál článku: http://www.basicincome.org/news/2015/04/half-finish-parliament-support-basic-income/

Autoři: Simo Ruottinen & Johanna Perkiö

Ilustrační obrázek: Suomen lippu valokuva by Janne Karaste (Own work) [GFDL], via Wikimedia Commons