Finský experiment se základním příjmem – co již víme

Unioninkatu_34V oficiálním tiskovém prohlášení z 19. listopadu finská vládní agentura Kela uvedla čtyři cíle připravovaného experimentu. Předně má ověřit, zda by základní příjem byl vhodným řešením pro reformu systému sociálních dávek, která je prý nutná především kvůli změnám na trhu práce, jako je nárůst pracovních míst na dobu určitou a práce na živnostenský list, které současný systém nepokrývá.

Dalším cílem je prozkoumat možnosti nastavení systému pro lepší motivaci k práci a řešení problému známého jako past nezaměstnanosti, který spočívá v tom, že příjemci podmíněných sociálních dávek přijdou o všechnu podporu ve chvíli, když se pokusí najít si zaměstnání. Tam však budou nejprve ve zkušební lhůtě, často navíc s časově omezenou smlouvou. Strach ze ztráty veškerých příjmů je nutí, aby se nepokoušeli vrátit do práce – u nepodmíněného základního příjmu nic podobného nehrozí. Čtvrtým cílem projektu je snížit výdaje na administrativu a zjednodušit složité a nákladné procedury pro posuzování nároku na sociální dávky.

Současná pravostředová vláda, která vzešla z voleb v dubnu 2015, má dobrý důvod proč hledat efektivnější alternativu k současnému systému. Finská ekonomika je v recesi, HDP klesá již třetí rok po sobě. Důsledkem nepříznivé hospodářské situace je vyšší míra nezaměstnanosti a větší tlak na veřejný rozpočet. Vláda je nucena provádět rozpočtové škrty, které se dotknou například školství, zdravotnictví a sociálních dávek. Snížení nákladů a zvýšení sociálních jistot by Finsku velmi pomohlo.

Finská vláda na tento experiment vyčlenila 20 milionů Eur. Vládou sestavená pracovní skupina nyní připravuje předběžnou studii, ze které bude experiment vycházet. Již víme, že délka experimentu bude 2 roky. Studie má zvolit model základního příjmu, který bude vyzkoušen v praxi. Experiment bude sledovat účinky základního příjmu u různých skupin obyvatel a má zároveň také zjistit, jaké by byly celkové náklady na zavedení takového programu na celostátní úrovni.

Na této studii se podílejí vědci z agentury Kela a různých universit (Helsinki, Tampere, Turku), spolu s nadačním fondem pro podporu inovace SITRA, think tankem Tänk, a vládním institutem ekonomických výzkumů VATT. Práce na studii již začala, vede ji profesor Olli Kangas, ředitel pro výzkum v agentuře Kela. Ve druhé polovině roku 2016 by měla vláda schválit podrobnosti fungování experimentu se základním příjmem, který bude spuštěn v roce 2017.

Americký zpravodajský server Vox zveřejnil PowerPointovou prezentaci prof. Kangase, která ukazuje některé z bodů, které pracovní skupina nyní řeší. Otto Lehto (prezident sdružení BIEN-Finland) k tomu dodává, že bychom ji měli brát jen jako obecnou indikaci směřování projektu, a ne jako oficiální stanovisko vlády nebo pracovní skupiny.

Pracovní skupina posuzuje následující možnosti:

  1. Úplný základní příjem, jehož výše bude plně stačit na to, aby nahradila “téměř všechny ostatní dávky financované ze sociálního pojištění”. Dle prvních odhadů by to mělo být okolo 800 Eur (21 600 Kč) měsíčně.
  2. Částečný základní příjem, který by nahradil základní sociální dávky, ty financované ze sociálního pojištění by však zůstaly. Byly by vypláceny souběžně s ním, a to tak, aby celkový příjem neklesl pod současnou výši 550 Eur (14 850 Kč) měsíčně.
  3. Negativní daň z příjmu, u které by byl příjem vyplácen skrze daňový systém.

Na stole jsou kromě toho i některé další návrhy, jako například participační příjem, který by byl podmíněn vykonáváním nějaké užitečné činnosti (práce, studium, dobrovolnictví, péče o člena domácnosti). O této alternativě píší prof. Kangas spolu s Janem Oto Anderssonem ve své práci z roku 2002.

Zatím ještě nebylo rozhodnuto o tom, na jakých místech bude experiment probíhat, ani o celkovém počtu lidí, kterým bude základní příjem vyplácen.

Dle agentury Kela budou dalšími kroky zmapování výsledků předchozích experimentů se základním příjmem, které byly již provedeny v jiných zemích, a předání těchto podkladů finské vládě, které má proběhenout na jaře 2016.

Originál článku: http://www.basicincome.org/news/2015/12/finland-basic-income-experiment-what-we-know/

Zde jsou další odkazy k tomuto tématu v angličtině: