Švýcarsko: jen 2% občanů chtějí po zavedení základního příjmu přestat pracovat

DixAgentura DemoSCOPE tento týden zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na názory občanů na základní příjem. Celostátní referendum proběhne 5. června, ale ke skutečnému zavedení základního příjmu v celé zemi bude nespíš ještě dlouhá cesta. Tento průzkum měl za cíl zjistit, jak by se tím změnila Švýcarská společnost.

Pracovali by lidé, i kdyby nemuseli?

Kolik lidí je v současném zaměstnání jen z donucení, a podali by výpověď, jakmile by měli jinou možnost? Průzkum ukazuje, že je to jen malé procento, tedy alespoň ve Švýcarsku. Jen 2% by přestala pracovat určitě, 8% o tom uvažuje. 69% ví jistě, že chtějí dál pracovat tak, jako doposud, dalších 21% odpovídá, že by spíše zůstali.

Čemu by věnovali získaný čas?

53% dotázaných odpovědělo, že když by nemuseli trávit tolik času v zaměstnání, chtěli by se více věnovat své rodině, 54% by si chtělo doplnit vzdělání, 22% by začalo podnikat, 40% by se věnovalo dobrovolnictví. Zajímavé je, že mezi respondenty, kteří se označili za stoupence základního příjmu, byl zájem o dobrovolnictví ještě vyšší, celých 60%. Může to souviset s tím, že pro ty, kdo vidí své poslání v nějaké prospěšné činnosti v neziskovém sektoru je myšlenka základního příjmu obzvlášť lákavá, protože by jim umožnila věnovat se jí naplno, aniž by museli dělit čas mezi tuto aktivitu a druhé, placené zaměstnání.

Bude Švýcarsko mezi prvními?

Zde průzkum ukázal, že většina společnosti je skeptická. Pouze 3% věří, že švýcarská vláda zavede základní příjem hned po referendu. Většina respondentů (56%) dokonce říká, že ho nezavede nikdy. 16% věří, že ano, ale až za 10 let. Dalších 15% odhaduje, že to bude za 25 let.

Základní příjem má většinovou podporu mezi občany – dle průzkumu deníku Tages-Anzeiger jsou aktuální preference následující: 49% pro, 42% proti, 9% neví. Mezi politiky je však situace zcela odlišná – všechny čtyři strany vládní koalice jsou proti, iniciativu podpořila pouze opoziční Strana zelených. Poslanci si v září 2015 si odhlasovali společnou výzvu občanům, aby v letošním referendu základní příjem odmítli.

Důvody jsou různé. Centrista Sebastian Frehner například říká, že „je to ta nejnebezpečnější a nejničivější iniciativa, jaká kdy byla předložena“, protože prý přiláká do Švýcarska imigranty a vezme zaměstnancům motivaci k práci. Jiní politici naopak souhlasí s cíli této iniciativy, ale domnívají se, že na to země ještě není připravena. Alain Berset, poslanec za Sociální demokraty, k tomu říká: „myšlenka nepodmíněného základního příjmu je šlechetná a do budoucna jistě stojí za zvážení. Je zde zatím ale příliš mnoho nezodpovězených otázek týkajících se jeho zavedení do praxe“.

Nedůvěra respondentů v to, že bude ve Švýcarsku zaveden již v tomto volebním období (2015-2019), je tedy zcela oprávněná.

Kompletní výsledky průzkumu agentury DemoSCOPE jsou ke stažení zde.