Velký průzkum ve všech státech EU: 64% občanů chce základní příjem

Výsledky průzkumu e28TM jsou překvapivě příznivé. Většina občanů EU zná základní příjem, a většina by hlasovala pro jeho zavedení.

Vzhledem k nedávným událostem ve Finsku, v Nizozemsku a Francii není žádným tajemstvím, že popularita základního příjmu během posledních několika měsíců výrazně vzrostla. Je ale těžké podle těchto zpráv odhadnout, nakolik se již dostal do povědomí většinové populace. K tomu jsou právě užitečné průzkumy veřejného mínění.

poll-eubi-support-600x450

Průzkum provedla společnost Dalia research, která sídlí v Berlíně, v rámci výzkumného programu e28TM, který zjišťuje “co si myslí Evropa”. Bude se opakovat každých 6 měsíců, ve všech 28 členských státech, s reprezentativním vzorkem 10 000 respondentů. Ti jsou kontaktováni telefonicky, aniž by předem znali kladené otázky. Od letošního dubna obsahuje průzkum několik otázek k tématu základního příjmu.

V dotazníku byl definován jako “příjem vyplácený vládou každému jednotlivci, bez nutnosti splňovat jakékoli podmínky a bez ohledu na jiné zdroje příjmů. Nahrazuje sociální dávky, a je dost vysoký na pokrytí všech základních potřeb, jako je bydlení, jídlo, atd.”

Jen 24% by v referendu hlasovalo proti takovému návrhu, 12% by k referendu nepřišlo. 64% dotázaných odpovědělo, že by se referenda zúčastnili, a hlasovali by pro.

poll-eubi-countries

Nejvyšší byla podpora ve Španělsku (71% pro) a Itálii (69% pro). Výsledky pro jednotlivé státy však mohou být značně nepřesné. Zvláště u menších zemí byl reprezentativní vzorek příliš malý na to, aby mohl být statisticky relevantní.

Průzkum se také ptal na naděje a obavy v případě, že by byl základní příjem zaveden. Nejčastější argumenty zastánců byly „Odstranění existenčních starostí a strachu o pokrytí základních finančních potřeb“ (40%), „Podpoření rovných příležitostí“ (31%) a na třetím místě „Zredukování státní byrokracie a administrativních nákladů“ (16%).

Jen 4% by přestali pracovat

Nejčastěji zmiňovanou obavou bylo, že by jiní lidé přestali pracovat (43%). Toto je dobře popsaný jev, že značná část populace si o ostatních myslí, že pracují pouze z donucení, a sami sebe považují za světlou výjimku. V tomto průzkumu tomu nebylo jinak. Jen 4% odpověděli, že by přestali pracovat. 7% by pracovalo méně hodin než nyní, a 7% by si našlo jiné zaměstnání – to je skupina, která nemá nyní možnost hledat si lepší pracovní místo, protože riziko ztráty všech příjmů je pro ně příliš vysoké.

Pro 34% by základní příjem jejich současnou práci nijak neovlivnil. 15% zmiňuje přání věnovat více času své rodině.

poll-eubi-effects

Výsledky dotazů na pracovní motivaci se tedy shodují z průzkumem provedeným letos v lednu ve Švýcarsku, kde se také ukázalo, že většina lidí by pracovala, i když by jejich základní potřeby byly zajištěny – většina populace chce od života více než ubytování a stravu, a mnoho lidí nevnímá své povolání jako nutné zlo, ale jako jednu z forem seberealizace.

Dále byly mezi obavami nejčastější tyto: „Masivní příliv migrantů“ (34%), „Stát nebude mít dost peněz“ (32%), a „Pomoc dostanou i ti, kdo si ji nezaslouží“ (32%).

Celkové výsledky jsou pro základní příjem velmi příznivé. Ukazují, že se tato myšlenka již rožíšila do všeobecného povědomí, a většina populace by ji podpořila (alespoň v EU).

poll-eubi-familiar-600x450

poll-eubi-corelation

Předchozí národní průzkumy již ukázaly většinovou podporu ve Francii (60%), Katalánsku (72%) a Finsku (67%), Agentura Dalia Research však nyní k debatě přispěla provedením prvního průzkumu popularity základního příjmu pro celou Evropskou unii.

Předběžné výsledky průzkumu jsou ke stažení zde.

Originál článku: http://www.basicincome.org/news/2016/05/europe-eu-poll-basic-income-support/