Výsledky průzkumu v Katalánsku: 72% občanů si přeje základní příjem

catalonia1Průzkum provedla letos v červenci agentura Gesop na žádost občanského sdružení Red Renta Basica. Jasná většina (72.3%) se vyslovila pro základní příjem, 20% dotazovaných je proti, a 7.6% odpovědělo, že na to nemají žádný názor. Tento průzkum potvrzuje trend rostoucí podpory pro tuto myšlenku v mnoha evropských zemích. Podobné průzkumy zjistily, že ve Francii si zavedení základního příjmu přeje 60% populace, a ve Finsku dokonce 80%.

Koncept základního příjmu byl v případě katalánského průzkumu prezentován jako “příjem ve výši 650 EUR (asi 17 500 Kč) měsíčně, poskytovaný všem občanům jako jedno z občanských práv, financovaný fiskální reformou, která by znamenala redistribuci příjmu od nejbohatších 20% směrem k ostatním”.

Pozoruhodné je, že ve všech socioekonomických a demografických segmentech byla většina dotazovaných pro tento návrh. Existují ale rozdíly mezi voliči jednotlivých stran. Nejsilnější byla podpora mezi stoupenci levice (82%), středo-levicových stran (73%) a pravice (64%). Nejnižší byl výsledek u voličů středo-pravicových stran (56.2%) a středu (62.7%).

Odpůrců bylo o něco více mezi lidmi s vysokými příjmy. Proti bylo 30% občanů s měsíčními příjmy nad 1,500 EUR. U nižších příjmových skupin bylo odpůrců méně, konkrétně 15.4% mezi lidmi s příjmem nižším než 500 EUR, a 11.7% mez nejchudšími (méně než 250 EUR).

Průzkum také ukazuje, že jasná většina respondentů (86.2%) by i se základním příjmem chtěla pracovat stejně, jako doposud, což vyvrací obvyklou námitku že základní příjem by odstranil motivaci k práci. 8% odpovědělo, že by pracovali méně než nyní, a jen 2.9% by přestalo pracovat úplně.

Lidé by pracovali dál

Mezi těmi, kdo odpověděli, že by pracovali na kratší úvazek, nebo by opustili současné zaměstnání 52.2% říká, že by chtěli získaný čas věnovat své rodině, 16.3% chce více volného času pro své aktivity, 11.5% by si hledalo lepší zaměstnání, 11.3% by chtělo pokračovat ve studiu. Dalších 4.7% odpovídá, že by začali podnikat, a 4.1% by věnovalo získaný čas dobrovolnictví.

Pokud jde o nezaměstnané, 84.4% by se dál pokoušelo najít si práci, 11.4% by začalo hledat práci na zkrácený úvazek. Jen 2.2% by přestalo hledat zaměstnání.

Vzorek populace pro tento průzkum obsahoval 1 600 lidí, oficiální výsledky jsou ke stažení zde (PDF).

Je pravda, že průzkum veřejného mínění zkoumá pouze názory respondentů a jejich plány do budoucna, a ekonomická realita pak může být odlišná. Jak bude fungovat ekonomika, ve které lidé nejsou nuceni k práci strachem o svou existenci, a motivace je pouze pozitivní? Definitivní odpověď na tuto otázku přinesou až pilotní projekty, které se připravují ve Finsku a Nizozemsku, a vzhledem nárůstu zájmu o základní příjem je možné, že brzy přibudou další.

Originál článku: http://www.basicincome.org/news/2015/08/opinion-poll-support-catalonia-region/