Co je základní příjem?

Základní nepodmíněný příjem je finanční příjem, který je bez jakýchkoli podmínek poskytován všem občanům na individuální bázi, bez nutnosti prokazování chudoby či nezaměstnanosti. Od v současnosti běžného programu životního minima se liší tím, že je univerzální, individuální, nepodmíněný, a dostatečně vysoký pro zajištěný důstojného života a účasti ve společnosti.

Univerzální: Je vyplácen každému člověku, bez ohledu na věk, původ, místo bydliště, povolání, atd.

Individuální: Má na něj nárok každý jednotlivec sám za sebe, aby nebylo možné jeho zneužití k ovládání jiných osob. Na základní příjem nemá vliv rodinný stav, současné bydlení, ani příjem nebo majetek jiných členů domácnosti a rodiny.

Nepodmíněný: Základní příjem je považován za jedno z lidských práv, jeho získání není podmíněno povinností přijmout placenou práci, vykonávat veřejně prospěšné práce, ani přijímat tradiční úlohy pohlaví. Nárok na něj neovlivňuje ani výše příjmu, majetek či úspory.

Dostatečně vysoký: Vyplácená částka má umožňovat adekvátní životní úroveň, která odpovídá společenskému a kulturnímu standardu v dané zemi. Má především odstranit chudobu, a umožnit každému plnohodnotnou účast ve společnosti a důstojný život.

Základní příjem nemá za cíl nahradit současný systém sociálních dávek v nouzi, ale spíše ho doplnit, a přeměnit v systém, který zajistí trvalou finanční jistotu a svobodu všem.

Zdroj: http://basicincome-europe.org/unconditional-basic-income/